Aktuality

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine informuje o otvorení mimoriadnej výzvy
Дата публикации: 08.11.2010

v rámci Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so SAIA, n. o., organizuje mimoriadny výber štipendistov v rámci Národného štipendijného programu (NŠP) na pobyty v letnom semestri 2010/2011.

V rámci podpory z NŠP ide o prijatie študentov, doktorandov, vysokoškolských pedagógov a výskumníkov zo zahraničia na pobyty na Slovensku.

 

Podrobné informácie o podmienkach a možnosť podania žiadosti on-line nájdu prípadní záujemcovia na www.stipendia.sk, resp. na www.scholarships.sk, a to v slovenčine, angličtine, francúzštine, španielčine a ruštine.

 

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí v rámci tejto mimoriadnej výzvy je 24. novembra 2010 do 16,00 hod. CET (stredoeurópsky čas). Žiadosti, ktoré nebudú riadne podané a doručené v zmysle podmienok programu (pozri nižšie) do termínu uzávierky a nekompletné žiadosti nebudú posudzované. Štipendium nie je možné získať na pokrytie nákladov súvisiacich s riadnym celým štúdiom v cieľovej krajine, ale len na študijný alebo výskumný pobyt.

 

Plánované štipendijné pobyty sa môžu realizovať:

- študenti: najskôr od 1. 2. 2011 a najdlhšie do 30. 6. 2011

- doktorandi, výskumníci a vysokoškolskí učitelia: najskôr od 1. 2. 2011 a najdlhšie do 31. 8. 2011

Presné trvanie musí byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste, ktorý musí uchádzač získať od hosťujúcej inštitúcie.

 

O výsledku výberu budú uchádzači informovaní e-mailom do konca roka 2010. Ďalšie organizačné náležitosti súvisiace s vyplácaním štipendia v rámci tejto výzvy (vystavenie dekrétov o udelení štipendia, resp. dohôd o udelení štipendia, spôsob vyplácania štipendia a predkladanie správ z pobytu) zabezpečí po výbere ministerstvo (priamo, alebo prostredníctvom poverenej organizácie).
Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова