Copyright © 2005 Посольство Словацької Республіки в Україні. Всі права захищені.
м.Київ, вул. Ярославів Вал, 34
Робочі години: понеділок – п'ятниця 9.00 – 17.00, крім святкових днів Словацької Республіки
Тел: (044) 272 03 10 Факс: (044) 272 32 71

Link: http://slovakia.kiev.ua/site/sk/links/1/index.html

Obce-mestá.sk - http://www.obce-mesta.sk/
stránka miest a obcí na Slovensku
Slovensko on-line - http://www.panorama.sk/
všeobecné informácie o Slovensku
Vis.sk - http://www.vis.sk/
verejný informačný servis
Yellowpages.sk - http://www.yellowpages.sk/
vyhľadávanie kontaktov na Slovensku
Slovakia.org - http://www.slovakia.org/
všeobecné informácie o Slovensku v anglickom jazyku
Slovensko.com - http://www.slovensko.com/
všeobecné informácie o Slovensku v anglickom jazyku
Infoslovakia.sk - http://www.infoslovakia.sk/
informácie pre záujemcov o podnikanie na Slovensku v anglickom jazyku
Kultura.sk - http://www.kultura.sk/
prehľad kultúrnych podujatí
Atlas - http://www.atlas.sk/
vyhľadávač www stránok
Best - http://www.best.sk/
vyhľadávač www stránok
Superzoznam - http://www.superzoznam.sk/
vyhľadávač www stránok
Zoznam - http://www.zoznam.sk/
vyhľadávač www stránokhttp://slovakia.kiev.ua

http://slovakia.kiev.ua/site/sk/links/1/index.html