Copyright © 2005 Посольство Словацької Республіки в Україні. Всі права захищені.
м.Київ, вул. Ярославів Вал, 34
Робочі години: понеділок – п'ятниця 9.00 – 17.00, крім святкових днів Словацької Республіки
Тел: (044) 272 03 10 Факс: (044) 272 32 71

Link: http://slovakia.kiev.ua/site/sk/links/2/index.html

Kancelária prezidenta SR - http://www.prezident.sk/
Národná rada SR - http://www.nrsr.gov.sk/
Úrad vlády SR - http://www.vlada.gov.sk/
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií - http://www.telecom.gov.sk/
Ministerstvo financií - http://www.finance.gov.sk/
Ministerstvo hospodárstva - http://www.economy.gov.sk/
Ministerstvo kultúry - http://www.culture.gov.sk/
Ministerstvo obrany - http://www.mod.gov.sk/
Ministerstvo pôdohospodárstva - http://www.mpsr.sk/
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny - http://www.employment.gov.sk/
Ministerstvo spravodlivosti - http://www.justice.gov.sk/
Ministerstvo školstva - http://www.education.gov.sk/
Ministerstvo vnútra - http://www.minv.gov.sk/
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja - http://www.build.gov.sk/
Ministerstvo zahraničných vecí - http://www.foreign.gov.sk/
Ministerstvo zdravotníctva - http://www.health.gov.sk/
Ministerstvo životného prostredia - http://www.enviro.gov.sk/
Národná banka Slovenska - http://www.nbs.sk/
Štatistický úrad - http://www.statistics.sk/
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - http://www.sario.sk/http://slovakia.kiev.ua

http://slovakia.kiev.ua/site/sk/links/2/index.html