Copyright © 2005 Посольство Словацької Республіки в Україні. Всі права захищені.
м.Київ, вул. Ярославів Вал, 34
Робочі години: понеділок – п'ятниця 9.00 – 17.00, крім святкових днів Словацької Республіки
Тел: (044) 272 03 10 Факс: (044) 272 32 71

Link: http://slovakia.kiev.ua/site/sk/slovakiukr/1/index.html

Z historického vývoja vyplýva, že slovenská krajanská komunita je sústredená v oblasti Zakarpatska. Z krajanských spolkov je aktívna Matica slovenská na Zakarpatsku a Ukrajinský spolok Slovákov. Každoročne je v oblasti usporiadaná tradičná slovenská ľudová veselica, ktorá je prehliadkou ľudovej tvorby a folklórnych tancov zakarpatských Slovákov.

KONTAKTY KRAJANSKÝCH SPOLKOV

Matica slovenská na Zakarpatsku
predseda Jozef HAJNIŠ
Šumná 26/3
88000 Užhorod
Ukrajina (Ukraine)
Tel./mobil:  +38050 982607
Fax:  +3803122 / 612086
E-mail: 

 

Užhorodský spolok Slovákov
predseda Ivan LATKO
Dendeši 138
88001 Užhorod
Ukrajina (Ukraine)
Tel.:  +3803122/37016   +3803122/612789
Fax:  nemajú
E-mail: 

 

http://slovakia.kiev.ua

http://slovakia.kiev.ua/site/sk/slovakiukr/1/index.html