Copyright 2005 . .
., . , 34
: ' 9.00 17.00,
: (044) 272 03 10 : (044) 272 32 71

Link: http://slovakia.kiev.ua/site/sk/slovakiukr/index.html

Pred vstupom Slovenska do EÚ bola SR ukrajinskou stranou vnímaná ako malá bezvýznamná krajina. Naším členstvom v EÚ sa zvýšil kredit a rešpekt politických elít na Ukrajine voči tak malej krajine akou je Slovensko. V súčasnosti Ukrajinci vnímajú SR ako a vítajú každú našu iniciatívu podeliť sa o skúsenosti z prístupového procesu.

Pomoc Slovenskej republiky pri plnení akčného plánu Európska únia Ukrajina

Základným dokumentom pre napĺňanie eurointegračných ambícií Ukrajiny je Akčný plán Európska únia Ukrajina. Slovenská republika ako člen Európskej únie podporuje integračné ambície Ukrajiny a predovšetkým odovzdávaním integračných skúseností sa snaží pomáhať ukrajinskému vedeniu realizovať ciele v tejto oblasti. Základným dokumentom bilaterálnej pomoci Slovenska je dokument Plán pomoci Slovenskej republiky Ukrajine pri plnení Akčného plánu Európska únia Ukrajina (schválený vládou Slovenskej republiky 26.10.2005), ktorý predseda vlády Mikuláš Dzurinda odovzdal svojmu partnerovi Jurijovi Jechanurovovi počas jeho oficiálnej návštevy Slovenska 25. 11. 2005. Predseda vlády Ukrajiny Jurij Jechanurov vysoko hodnotil predmetný materiál. Predmetný dokument ocenili aj predstavitelia ukrajinských mimovládnych organizácií počas okrúhleho stola venovaného tejto problematike 15. 1. 2006. Z iniciatívy Zastupiteľského úradu Slovenska v Kyjeve, po konzultácii s predstaviteľmi ukrajinských rezortov, bol vypracovaný dokument Plán aktivít na rok 2006, ktorý stanovuje ciele a aktivity na rok 2006.

 Pomoc Slovenskej republiky pri plnení cieľov Intenzifikačný dialóg NATO Ukrajina

Slovenská republika je zástancom integrácie Ukrajiny do euroatlantických štruktúr. Preto Slovensko, nielen v rámci politického dialógu, ale aj technickou pomocou podporuje snahu ukrajinského vedenia o napĺňanie cieľov programu Intenzifikačný dialóg NATO Ukrajina. Slovenskí odborníci sa aktívne zúčastnili na vypracovaní strategických dokumentov ohľadom informačnej kampane o NATO. V rámci programu Oficiálnej pomoci Ministerstvo zahraničných vecí SR v roku 2004 2005 finančne podporovalo projekty slovenských mimovládnych organizácií, ktoré spolu so svojimi ukrajinskými partnermi organizovali okrúhle stoly vo viacerých mestách Ukrajiny na tému euroatlantickej integrácie. Ďalšou aktivitou Slovenska bolo prednáškové turné stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri NATO Igora Slobodníka v novembri 2005 po mestách východnej a južnej Ukrajiny ako Doneck, Odessa, Nikolajev, Cherson, Sevastopol a Simferopol. Slovenská republika pomáha Ukrajine aj pri likvidácii starej munície.

http://slovakia.kiev.ua

http://slovakia.kiev.ua/site/sk/slovakiukr/index.html