Účasť SR v operáciách na podporu mieru pod vedením NATO

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


KFOR

Medzinárodnoprávny základ na vytvorenie medzinárodných síl vedených NATO - KFOR (Kosovo Force) v Kosove bol vytvorený prijatím rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.

Podľa tejto rezolúcie sú medzinárodné sily v Kosove rozmiestnené s oprávnením postupovať v súlade s kapitolou VII Charty OSN, čo v praxi znamená, že ide o sily na vynútenie mieru (Peace Enforcement). Na implementáciu rezolúcie BR OSN č. 1244/99 boli ustavené hlavné úlohy medzinárodných mierových síl KFOR:

Х  vytvárať a udržiavať bezpečné prostredie v Kosove, vrátane verejnej bezpečnosti a poriadku,

Х  monitorovať, kontrolovať a v prípade potreby vynútiť plnenie záväzkov vojensko-technickej dohody a
    záväzku UCK,

Х  podporovať plnenie úloh misie OSN v Kosove (UNMIK) vrátane plnenia civilných funkcií do ich prechodu na
    UNMIK.

Slovenská republika sa od 7. septembra 1999 podieľala na činnosti KFOR vyslaním ženijnej jednotky v počte 40 profesionálnych vojakov, ktorá pôsobila v rámci rakúskeho práporu AUSCON/KFOR a do 21. marca 2002 (kedy sa uskutočnilo jej stiahnutie) bola dislokovaná v Suva Reke v sektore Juh (MNB-S). V septembri 2000 bola účasť SR rozšírená o 4 príslušníkov Armády SR, ktorí pôsobili vo veliteľstve síl.

Príspevok SR pre KFOR bol posilnený vyslaním jednotky Armády SR, ktorá pôsobí od 1. marca 2002 v rámci spoločného česko-slovenského práporu v severozápadnej časti srbskej enklávy Kosova so sídlom v obci Šajkovac. Prápor je súčasťou mnohonárodnej brigády - Stred (MNB-C) pod velením Veľkej Británie, rámci ktorej ďalej pôsobia jednotky z Fínska, Lotyšska, Nórska, Ruska a Švédska. Spoločný prápor tvorí 400 českých a 100 slovenských vojakov profesionálov, príslušníkov elitného práporu okamžitej reakcie v Martine a z nich 8 dôstojníkov ASR je zaradených do velenia, 85 vojakov ASR tvorí mechanizovanú rotu a ostatní pôsobia v špecializovaných funkciách: lekár, vodič, mechanik a logista.

Spoločná česko-slovenská jednotka plní predovšetkým tieto hlavné úlohy:

Х   zabezpečuje srbsko-kosovskú hranicu,

Х    monitoruje činnosti v priestore pôsobenia,

Х   zaisťuje bezpečné prostredie pre návrat vyhnancov (IDPs),

Х   podporuje pôsobenie humanitárnych organizácií a spolupracuje s medzinárodnou políciou civilnej správy OSN,

Х   zaisťuje bezpečnosť srbskej menšiny.

(Dohoda o spoločnom česko-slovenskom prápore bola podpísaná ministrami obrany SR a ČR v máji 2001. Vláda SR schválila návrh na vyslanie jednotky Armády SR dňa 15. 8. 2001 a následne Národná rada SR schválila vyslanie jednotky Armády SR do spoločného práporu v KFOR dňa 17. októbra 2001 svojím uznesením č. 1664)

 

SFOR

Operácia SFOR (Stabilisation Force) v Bosne a Hercegovine sa uskutočňuje na základe príslušných rozhodnutí OSN a NATO s cieľom zabezpečiť implementáciu Všeobecnej rámcovej dohody, tzv. Daytonskej dohody podpísanej 21. novembra 1995 v Daytone, Ohio.

V zmysle rezolúcie BR OSN č. 1088 z 12. decembra 1996 Stabilizačné sily ako právny nástupca Implementačných síl - IFOR boli splnomocnené nadviazať na implementáciu vojenských aspektov mierovej dohody v zmysle kapitoly VII Charty OSN (Peace Enforcement). Primárnou úlohou SFOR je prispievať k bezpečnému prostrediu nutnému pre konsolidáciu mieru. Tieto špecifické úlohy zahŕňajú:

Х odstrašovanie alebo prevenciu obnovenia nepriateľstva alebo nových hrozieb mieru,

Х stabilizáciu situácie,

Х prispievať k bezpečnému prostrediu pokračujúcou vojenskou prítomnosťou,

Х v rámci svojich kapacít zabezpečenie selektívnej podpory medzinárodným organizáciám.

V štábnych štruktúrach SFOR v Sarajeve a Tuzle pôsobí od 26. augusta 1998 na základe súhlasu Národnej rady SR z 10. decembra 1997 osem dôstojníkov Armády SR, 3 v ženijnej oblasti a 5 v oblasti civilno-vojenskej spolupráce.

Na základe rozhodnutia vlády SR z 19. júna 2002 začala od 1. septembra 2002 pôsobiť v Bosne a Hercegovine vrtuľníková jednotka Ozbrojených síl SR. Vláda SR schválila vyslanie vrtuľníkovej jednotky OS SR do operácie SFOR v Bosne a Hercegovine (2 vrtuľníky, 21 osôb Ц 5 pilotov, 1 styčného dôstojníka a 15-členný technický personál) v rámci holandského kontingentu na základe iniciatívy ministra obrany SR na 6 mesiacov. Jednotka plní úlohy v preprave materiálu, ľudí a výzbroje tých príslušníkov mierových misií, ktorí tu pôsobia. V prípade účasti slovenských vrtuľníkov na operáciách mnohonárodnej divízie Juhozápad v SFOR ide o prvé vyslanie leteckej jednotky vzdušných síl SR do mierovej operácie pod velením NATO.

- pre podrobnejšie informácie pozri: www.foreign.gov.sk/En/index.html

Verzia pre tlač†|† Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


”крањнска мова