Školstvo

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
  • Informačné centrá
  • Štátne inštitúcie
  • Turistika
  • Školstvo
  • Cestovné poriadky
  • Médiá
  • Počasie
Mapa stránky

HL'ADAJ


Akadémia umení - http://www.aku.sk/
Ekonomická univerzita - http://www.euba.sk/
Katolícka univerzita - http://www.ku.sk/
Prešovská univerzita - http://www.unipo.sk/
Slovenská poľnohospodárska univerzita - http://www.uniag.sk/
Slovenská technická univerzita - http://www.stuba.sk/
Technická univerzita Košice - http://www.tuke.sk/
Technická univerzita Zvolen - http://www.tuzvo.sk/
Trenčianska univerzita - http://www.tnuni.sk/
Trnavská univerzita - http://www.truni.sk/
Univerzita sv. Cyrila a Metoda - http://www.ucm.sk/
Univerzita Komenského - http://www.uniba.sk/
Univerzita Mateja Bela - http://www.umb.sk/
Univerzita Konštantína filozofa - http://www.ukf.sk/
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - http://www.upjs.sk/
Univerzita veterinárskeho lekárstva - http://www.uvm.sk/
Vojenská akadémia - http://www.valm.sk/
Vojenská letecká akadémia - http://www.vlake.sk/
Vysoká škola manažmentu - http://www.vsm.sk/
Vysoká škola múzických umení - http://www.vsmu.sk/
Vysoká škola výtvarných umení - http://www.afad.sk/
Žilinská univerzita - http://www.utc.sk/menu/inc.asp?ver=sk

Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова