Štátne inštitúcie

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
  • Informačné centrá
  • Štátne inštitúcie
  • Turistika
  • Školstvo
  • Cestovné poriadky
  • Médiá
  • Počasie
Mapa stránky

HL'ADAJ


Kancelária prezidenta SR - http://www.prezident.sk/
Národná rada SR - http://www.nrsr.gov.sk/
Úrad vlády SR - http://www.vlada.gov.sk/
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií - http://www.telecom.gov.sk/
Ministerstvo financií - http://www.finance.gov.sk/
Ministerstvo hospodárstva - http://www.economy.gov.sk/
Ministerstvo kultúry - http://www.culture.gov.sk/
Ministerstvo obrany - http://www.mod.gov.sk/
Ministerstvo pôdohospodárstva - http://www.mpsr.sk/
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny - http://www.employment.gov.sk/
Ministerstvo spravodlivosti - http://www.justice.gov.sk/
Ministerstvo školstva - http://www.education.gov.sk/
Ministerstvo vnútra - http://www.minv.gov.sk/
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja - http://www.build.gov.sk/
Ministerstvo zahraničných vecí - http://www.foreign.gov.sk/
Ministerstvo zdravotníctva - http://www.health.gov.sk/
Ministerstvo životného prostredia - http://www.enviro.gov.sk/
Národná banka Slovenska - http://www.nbs.sk/
Štatistický úrad - http://www.statistics.sk/
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - http://www.sario.sk/

Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова