Politické oddelenie

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Politické oddelenie koordinuje a zabezpečuje v plnom rozsahu dvojstrannú slovensko-ukrajinskú spoluprácu. Pripravuje a koordinuje návštevy ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky na Ukrajine a spolupracuje pri koordinácii návštev ústavných predstaviteľov Ukrajiny na Slovensku. Politické oddelenie Zastupiteľského úradu SR v Kyjeve, ako členskej krajiny EÚ a NATO sa spolupodieľa na aktivitách Európskej únie a NATO na Ukrajine.

Napomáha rozvoju nielen politických, ale aj kultúrnych a vzdelávacích aktivít medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Podporuje rozvoj spolupráce na regionálnej a miestnej úrovni medzi SR a Ukrajinou. Aktívne spolupracuje s vládnymi i mimovládnymi organizáciami na Ukrajine s cieľom lepšieho vzájomného pochopenia oboch národov. Sprostredkováva vzájomnú výmenu informácií medzi inštitúciami SR a Ukrajiny, spolupodieľa sa na príprave medzivládnych a medzirezortných bilaterálnych dohôd medzi SR a Ukrajinou. Napomáha pri realizácii pomoci SR Ukrajine pri implementácii Akčného plánu Ukrajina – EÚ.

Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова