Obchodno – ekonomické oddelenie

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Obchodno-ekonomické oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky realizuje zahranično-obchodnú politiku SR s ohľadom na členstvo SR v Európskej únii. Základnými úlohami oddelenia je:

  • podpora exportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov,
  • propagácia investičného prostredia Slovenskej republiky,
  • podpora aktívneho cestovného ruchu smerom do Slovenskej republiky,
  • spolupráca v ekonomickej oblasti s ústrednými orgánmi štátnej správy Ukrajiny,
  • spolupráca s regiónmi Ukrajiny,
  • spracovanie informácií o podnikateľskom a investičnom prostredí Ukrajiny.    
Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова