Slovak aid

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky
GK Užhorod

HL'ADAJ


SlovakAid Slovenská rozvojová spolupráca

Vstupom do OECD a následne do Európskej únie sa Slovenská republika zaradila do spoločenstva tridsiatich najvyspelejších krajín sveta a prihlásila sa k spoločným hodnotám vyspelých demokratických krajín, medzi ktoré patrí spoluzodpovednosť za globálny rozvoj a solidarita medzi ľuďmi. Dôležitým aspektom rozvojovej spolupráce je boj s extrémnou chudobou a utrpením, ekologickými problémami, spoločenskými konfliktmi a ďalšími negatívnymi javmi, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú aj Slovensko.

Slovenskej oficiálna rozvojová pomoc (ODA) je zameraná na aktivity Slovenska v oblasti poskytovania pomoci rozvojovému svetu. Podstatou rozvojovej pomoci a spolupráce je podpora ekonomického a spoločenského rozvoja, ktorou rozvinuté krajiny odpovedajú na výzvu spoluzodpovednosti za globálny vývoj. Hlavným kritériom označenia oficiálnej pomoci (pomoci do zahraničia financovanej zo štátneho rozpočtu) za rozvojovú je jej smerovanie do krajín uvedených v priebežne aktualizovanom zozname najchudobnejších krajín. Pomoc smerujúca do ďalších krajín je kvalifikovaná ako oficiálna pomoc (OA).

Viac informácií...

Vyhlásenie mikrograntového kola  - Slovenský fond na podporu miestnych aktivít

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve vyhlasuje ku dňu 3. apríl mikrograntové kolo v rámci projektu Slovenský fond na podporu miestnych aktivít. Maximálna podpora projektu je 5 000 USD, maximálne 80% z celkových nákladov. Po vyplnení formulára žiadosti získate ďalšie informácie na .

Formuláre dokumentov týkajúcich sa realizácie schválených projektov

Vyhodnotenie projektových návrhov (Projekty registrované k 2. júnu 2006)

 

No.

Name of the Project Proposal

Applicant

Amount requested USD

Amount approved

USD

0106

Publication of a Reference book “Ukraine and NATO: Past, Today and Future”

NGO New Perspectives, Kyiv

4700

0

0206

Ukraine on its way to the Euro-Atlantic community

Charity Fund Institute of Society Transformation, Kyiv

5000

5000

0306

Establishing NATO information Points in Regional Universities Libraries

NGO Democratic Action, Kyiv

5000

5000

0406

Establishing bridges Slovakia-Ukraine

NGO Women´s Prospects, Kyiv

3915

0

0506

Creation of Ukrainian Research Centre of Slovak Studies

Uzhorod National University, Uzhorod

Non  * Eligible

0

0606

Ukraine on the road to Euroatlantic society

NGO Institute for Social Transformation, Kyiv

Non ** Eligible

0

0706

Children contribution to the Forrest Revival in Ukraine

Kyiv Education and Peacemaking Centre, Kyiv

5000

5000

0806

Informational provision of a local democracy development in a context of the Administrative-Territorial Reform in Ukraine

NGO Institute of Security Society, Kyiv

5000

0

0906

Studying of Slovak self-governing experience and opportunities of its implementation in Ukraine

NGO Institute for Social Transformation, Kyiv

5000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non eligible project proposals:
  *  Not formatted in prescribed form, submitted in Ukrainian language
** Submitted in Ukrainian language

Vyhodnotenie projektových návrhov  k 15. októbru 2006

No.

Name of the Project Proposal

Applicant

Amount requested USD

Amount approved

USD

1006

Virtual Institute of Slovakian Studies

Ukrainian-Slovak Institute of Humanitarian Initiatives, Uzhorod

5000

5000

1106

7th International Competition of Pupil´s and Student´s works on human rights

International Society for Human Rights – Ukrainian Section, Kyiv

4960

4960

1206

Important personalities of Transcarpathia and Eastern Slovakia in 19.-20. Century

Carpathian House, Civic Association, Uzhorod

3000

Non  * Eligible

1306

Slovak Reforms in the Eyes of Ukrainian Youth

Association for Promotion of International Business and Development, Kremenchuk

5000

5000

1406

Support of Ukrainian Euro-Atlantic Integration Network

NGO Strategic and Security Study Group, Kyiv

4970

0,-

1506

Current Slovak Law Terminology

Ms. Lesja Budnikova, Uzhorod

2000

Non ** Eligible

1606

Conducting Activities to raise social responsibility of the Ukrainian enterprices

Kyiv Edicational and Peacemaking Center

3000

0.-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова