Vyšegrádsky fond

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Vyšegrádsky fond

Vlády krajín višegrádskej skupiny (Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky) sa v zmysle ustanovení višegrádskeho dohovoru uzatvoreného 14. mája 1999 v Bratislave dohodli dňa 9. júna 2000 na založení Medzinárodného višegrádskeho fondu so sídlom v Bratislave.

Cieľom fondu je podporovanie rozvoja bližšej spolupráce medzi zmluvnými stranami, posiľňovanie vzájomných väzieb medzi štátmi zmluvných strán a integrácia štátov zmluvných strán do Európskej únie. Inými slovami, podporovanie regionálnej spolupráce medzi višegrádskymi krajinami rozvíjaním bežných kultúrnych, vedeckých, výskumných, vzdelávacích projektov, výmeny mladých ľudí, cezhraničnej spolupráce a podpory turizmu.

Riadiacimi orgánmi fondu sú konferencia ministrov zahraničných vecí a rada veľvyslancov. Výkonnými orgánmi fondu sú výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa, administratívnym orgánom fondu je sekretariát. Predsedníctvo rotuje medzi všetkými štyrmi krajinami podľa abecedy. Oficiálnym jazykom fondu je angličtina.

Medzinárodný višegrádsky fond spravuje svoje finančné prostriedky podľa rozpočtu odsúhlaseného Konferenciou ministrov zahraničných vecí višegrádskych krajín. Celkový rozpočet fondu pozostáva z dvoch častí, čo sú finančné podporovanie projektov a vnútorná prevádzka sekretariátu.

Viac informácií...


Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова