Slovensko a EÚ

menu
Aktuality
Slovensko
  • Informácie o Slovensku
  • Mapa Slovenska
  • Slovensko a EÚ
  • Slovensko a NАТО
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Základné údaje

Oficiálny názov organizácie:
Európska únia (EÚ)

Sídlo, dátum vzniku:

Brusel, 18.4.1951 bola podpísaná dohoda o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a 25.3.1957 o vytvorení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva atómovej energie. Tieto tri spoločenstvá tvoria historický základ Európskej únie. 10.12.1991 bola v Maastrichte (Holandsko) schválená Zmluva o Európskej únii.

Základný cieľ organizácie:

Podporovať udržateľný a vyvážený ekonomický a sociálny pokrok najmä prostredníctvom vytvorenia oblasti bez vnútorných hraníc, posilňovaním ekonomickej a sociálnej súdržnosti a prostredníctvom zavedenia hospodárskej a menovej únie s jednotnou menou.

Najvyššie orgány:

  • Európska rada
  • Rada EÚ
  • Európska komisia
  • Európsky parlament

Vzťahy SR - EÚ

sú založené na Európskej dohode o pridružení, ktorá bola podpísaná 4.10.1993 a vstúpila do platnosti 1.2.1995. SR je spolu s ďalšími asociovanými krajinami zo strednej a východnej Európy zapojená do rozširovacieho procesu EÚ.

Forma zastúpenia SR:

Misia SR pri Európskych spoločenstvách
Avenue de Cortenbergh 79
B-1000 Brusel
Belgicko
vedúci misie: veľvyslanec Maroš Šefčovič

Forma zastúpenia EÚ v SR:

Delegácia Európskej komisie v SR
Panská 3, 811 01 Bratislava,
vedúci delegácie : veľvyslankyňa Andrea Matisová

Charakteristika vzťahov SR-EÚ:

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 patrí vstup do Európskej únie medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Vzťahy Slovenska a Európskej únie majú v súčasnosti stabilnú právnu a inštitucionálnu základňu, dynamicky sa rozvíjajú v politickej, hospodárskej a ďalších oblastiach.

- pre podrobnejšie informácie pozri: www.foreign.gov.sk/En/index.html

 

Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова