Посольство Словакии на Украине :: Тимчасове проживання
   Тимчасове проживання

меню
Новини
Словаччина
Посольство
Консульський відділ
Словаччина-Україна
Документи
Посилання
Мапа сайту
Контакти

ПОШУК

!!! Інформація щодо змін Закону про перебування іноземців №404/2011, чинний від 01.01.2012 (закон №48/2002 втратив чинність) - для інформації перейдіть за ссилкою

Дозвіл на тимчасове проживання видають компетентні органи поліції Словацької Республіки (відділи іноземної поліції).

Клопотання про отримання дозволу на тимчасове проживання в Словаччині іноземці подають в консульських установах Словацької Республіки за кордоном. Клопотання про отримання дозволу на тимчасове проживання іноземці можуть подавати безпосередньо в компетентний орган поліції Словацької Республіки, якщо йдеться про іноземця, якому не потрібна віза; або якщо йдеться про тимчасове проживання з метою виконання діяльності за спеціальними програмами Уряду Словацької Республіки; або якщо йдеться про тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї, чи проживання шлюбного партнера з правом притулку.

Дозвіл на тимчасове проживання в Словацькій Республіці не потрібен іноземцю, який має статус закордонного словака. В такому разі дозвіл на тимчасове проживання видається на строк, необхідний для досягнення його мети, проте не більше, ніж на два роки. У разі, якщо іноземець має намір займатися іншою діяльністю, ніж та, за якою був виданий дозвіл, - він має подати нове клопотання.

Громадяни України можуть подавати клопотання про отримання дозволу на тимчасове проживання у Словаччині в Консульський відділ Посольства Словацької Республіки в Україні (м.Київ) та в Генеральне консульство Словацької Республіки в Ужгороді за попереднім записом.

До уваги заявників Консульського відділу на оформлення дозволу на тимчасове та постійне місце проживання в Словаччині!
З початку 2011 року всі документи, що подаються із заявою та тимчасове або постійне місце проживання в Словацькій Республіці повинні бути перекладені на словацьку мову словацьким судовим перекладачем. З переліком таких перекладачів можливо ознайомитися на сторінці:

УВАГА! Наголошуємо, що всі офіційні документи, що подаються з метою отримання дозволу на тимчасове або постійне місце проживання, повинні бути апостильовані (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, рішення суду, випис про запис батька зі слів матері).

Увага! Для заявників, яких було повідомлено про рішення міграційної поліції Словацької Республіки щодо надання дозволу на тимчасове або постійне проживання, для оформлення національної візи Вам необхідно:

1. Заява на оформлення національної візи

2. Дійсний закорднонний паспорт

3. Кольорова актуальна фотографія 3х3,5 см

4. Рішення міграційної поліції (якщо такого немає в Консульському відділі)

5. Страховий поліс на 30 діб

6. Інші документи, необхідні для оформлення візи (забезпечення житлом, транспорт, фінансове забезпечення)

 

Дозвіл на тимчасове проживання у Словаччині видається іноземцю з метою:

а)  підприємницької діяльності (консульський сбір - 232 Євро);

б)  працевлаштування (консульський сбір - 165,50 Євро);

в)  навчання (консульський сбір - 99,50 Євро);

г)  діяльності за спеціальними програмами (консульський сбір - 99,50 Євро);

д)  возз’єднання сім’ї (консульський сбір - 132,50 Євро).

  (11-057)


а) Оформлення дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
     з метою підприємницької діяльності

В Україні заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки з метою підприємницької діяльності заявник особисто має подавати у Консульський відділ Посольства Словацької Республіки в Україні (м.Київ), або в Генеральне консульство Словацької Республіки в м.Ужгороді.

Список необхідних документів для подання заяви:Підприємницька діяльність:

1. Дійсний закордонний паспорт

2. Офіційна заява на оформлення дозволу (надається у консульстві)

3. 2 фотографії (3 х 3,5 см)

4. Документи, видані не раніше за 90 днів, що підтверджують мету проживання, про наявність якої заявник проголосить, надавши бізнес-план або документ, що підтверджує дозвіл на підприємницьку діяльність:

а) якщо заявник буде займатися підприємницькою діяльністю на території Словацької Республіки як фізична особа:

- рішення департаменту підприємництва (živnostenský úrad) про зупинку розгляду справи лише з приводу відсутності дозволу на тимчасове проживання;

або

- інший документ, що підтверджує підприємницьку діяльність (напр., ліцензія на здійснення приватної лікарської або адвокатської практики).

б)         якщо заявник буде здійснювати підприємницьму діяльність від ім’я компанії або товариства, не перебуваючи у трудових відносинах:

- суспільна угода про заснування компані, підписана всіма засновниками, причому підписа мають бути офіційно засвідчені;

або

-  угодою про заснування компанії у формі нотаріального протоколу; невід’ємною частиною є проект статуту компанії;

та

-  випис з торгового реєстру та нотаріальним записом про зміни в товаристві;

або

 -  рішення департаменту підприємництва (živnostenský úrad) про зупинку розгляду справи лише з приводу відсутності дозволу на тимчасове проживання.

5.   Документи, видані не раніше за 90 днів, що підтверджують відсутність  судимості:

-  випис про відсутність судимості з країни громадянства;

-  випис про відсутність судимості з країн, в яких заявник протягом останніх 3 років перебував більше за 90 днів в одному півріччі;

Документ про відсутність судимості не надається іноземцем, який подає заяву на зміну мети проживання.

6. Документи, видані не раніше за 90 днів, що підтверджують забезпечення житлом під час тимчасового проживання. З такий документ вважається:

-  свідоцтво про право власності або випис з реєстру нерухомості;

-  засвідчена угода про винаймання житла з власником або користувачем нерухомості (достатньо з одним з власників або користувачів) та випис з реєстру нерухомості або інший документ, що підтверджує право розпорядження нерухомістю (напр. документ про надання квартири);

-  підтвердження про забезпечення житлом під час тимчасового проживання у готелі або гуртожитку;

-  засвідчена заява фізичної або юридичної особи про надання житла іноземцю під час його проживання на території Словацької Республіки та випис з реєстру нерухомості або документ, що підтверджує право користування нерухомістю.

Документ про забезпечення житлом має підтверджувати, що іноземець має забезпечене житло на строк найменш 6 місяців тимчасового проживання; якщо іноземець оформлює дозвіл на проживання на менше шестимісячного строку – має надати підтвердження про забезпечення житлом на весь строк дозволу на проживання.

7. Документи, видані не раніше за 90 днів, що підтверджують фінансове забезпечення проживання, заявник надає у вигляді випису з особистого рахунку в банку (також іноземного банку) на ім’я заявника, у сумі 12 прожиткових мінімумів (12 х 189,83 = 2 277, 96 Євро).

8. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності іноземець надає у вигляді випису з підприємницького рахунку, що був відкритий з метою ведення підприємницької діяльності у сумі:

 а)  20 прожиткових мінімумів (20 х 189,83 Євро = 3 796,6 Євро) – для іноземця, що буде здійснювати підприємницьку діяльність як фізична особа (підприємець);

 б)  100 прожиткових мінімумів (100 х 189,83 = 18 983 Євро) – для іноземця, що буде здійснювати підприємницьму діяльність від ім’я компанії або товариства, не перебуваючи у трудових відносинах.б) Оформлення дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
     з метою працевлаштування

В Україні заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки з метою працевлаштування заявник особисто має подавати у Консульський відділ Посольства Словацької Республіки в Україні (м.Київ), або в Генеральне консульство Словацької Республіки в м.Ужгороді.

Список необхідних документів для подання заяви :

1.  Анкета-заява заповнена латинськими літерами та власноруч підписана (ім’я та прізвище мають 
бути передані у точній відповідності із записом латинськими літерами у закордонному паспорті заявника)

2.  Документ, яким підтверджується мета перебування: 
·       дозвіл на працевлаштування, виданий компетентним органом Словацької Республіки
         (Úrad práce SR) – строк дії дозволу не може перевищувати 3 місяці з дня його видачі;
·       трудовий договір;
·       підтвердження від працедавця про те, що іноземець має виконувати роботу, для якої не потрібен
        дозвіл на працевлаштування; або міжнародний договір, у разі, коли заявник оформлює дозвіл на
        тимчасове проживання на підставі згаданого договору.

3.  
Підтвердження про наявність фінансів для забезпечення перебування:
·       Довідка про доходи від заробітку, від приватного майна шлюбного партнера або батьків; 
        виписка з банківського рахунку, вклад на ощадній книжці заявника, - мінімальна сума  має становити 
        2 225 Євро на 1 особу  на 1 рік.

4.  Документ про забезпечення житлом в СР:
·       Документ, який підтверджує право власності на житло (Свідоцтво про право власності на квартиру,
        дім; Виписка із кадастру нерухомості)
·       Договір про отримання житла в користування, підтверджений власником (ЖБК, місцевим управлінням)
·       Договір про оренду квартири, дому або його частини, засвідчений власником житла або опікуном
        нерухомості (підписи на договорі мають бути нотаріально засвідчені); Свідоцтво про право власності або Виписка із кадастру нерухомості
·       Довідка про забезпечення житлом (студентський гуртожиток, робочий гуртожиток, готель тощо)

5.  Документ про несудимість заявника:
·       Довідку про несудимість в державі походження  (громадянин України подає Довідку про несудимість,
        видану органами МВС України, апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
·       Довідку про несудимість в державі, в якій заявник має дозвіл на тимчасове або постійне проживання
        (заявник-іноземець, який проживає в Україні, подає Довідку про несудимість в державі походження
        та Довідку про несудимість в Україні, - апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
6.   2 фотокартки – нещодавно зроблені, розміром 3 x 3,5 см;

7.   Фотокопія закордонного паспорта заявника (сторінка з фотографією).

8.   Біографія

9.   Копії всіх документів, що подаються.

Строк дії усіх документів, що подаються на розгляд (крім метричних та паспорта) не може перевищувати
90 днів з дня їх видачі.в) Оформлення дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
     з метою навчання

В Україні заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
з метою навчання заявник особисто має подавати у Консульський відділ Посольства Словацької
Республіки в Україні (м.Київ), або в Генеральне консульство Словацької Республіки в м.Ужгороді.

Список необхідних документів для подання заяви :

1.  Анкета-заява заповнена латинськими літерами та власноруч підписана (ім’я та прізвище мають бути передані у точній відповідності із записом латинськими літерами у закордонному паспорті заявника)

2.  Документ, яким підтверджується мета перебування: 
·       підтвердження відповідного органу державного управління або навчального закладу про прийняття
        заявника на навчання 

3.  Підтвердження про наявність фінансів для забезпечення перебування:
·       Підтвердження про наявність коштів для забезпечення перебування у сумі 2 225 Євро
        на 1 особу  на 1 рік.

4.  Документ про забезпечення житлом в СР:
·       Документ, який підтверджує право власності на житло (Свідоцтво про право власності на квартиру,
        дім; Виписка із кадастру нерухомості)
·       Договір про отримання житла в користування, підтверджений власником (ЖБК, місцевим управлінням)
·       Договір про оренду квартири, дому або його частини, засвідчений власником житла або опікуном
        нерухомості; Свідоцтво про право власності або Виписка із кадастру нерухомості
·       Довідка про забезпечення житлом (студентський гуртожиток, робочий гуртожиток, готель тощо)

5.  Документ про несудимість заявника:

·       Довідку про несудимість в державі походження  (громадянин України подає Довідку про несудимість,
         видану органами МВС України, апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
·       Довідку про несудимість в державі, в якій заявник має дозвіл на тимчасове або постійне проживання
        (заявник-іноземець, який проживає в Україні, подає Довідку про несудимість в державі походження 
        та  Довідку про несудимість в Україні, - апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
6.   2 фотокартки – нещодавно зроблені, розміром 3 x 3,5 см;

7.   Фотокопія закордонного паспорта заявника (сторінка з фотографією).

8.   Біографія

9.   Копії всіх документів, що подаються.

Строк дії усіх документів, що подаються на розгляд (крім метричних та паспорта) не може перевищувати
 90 днів з дня їх видачі.г) Оформлення дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
     з метою виконання окремих видів діяльності

В Україні заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки з метою виконання викладацької, мистецької, спортивної діяльності, стажування під час навчання; діяльності, що випливає з програм Уряду Словацької Республіки чи програм Європейського економічного простору; виконання зобов’язань СР, що випливають з міжнародних угод, заявник особисто має подавати у Консульський відділ Посольства Словацької Республіки в Україні (м.Київ), або в Генеральне консульство Словацької Республіки в м.Ужгороді. Такий дозвіл може бути виданий органами поліції СР за умови, що заявник не є підприємцем, не знаходиться в трудових правовідносинах і займається дослідженням чи розвитком.

Список необхідних документів для подання заяви :
1.  Анкета-заява заповнена латинськими літерами та власноруч підписана (ім’я та прізвище мають
 бути передані у точній відповідності із записом латинськими літерами у закордонному паспорті заявника)

2.  Документ, яким підтверджується мета перебування: 
·       викладацька діяльність – підтвердження навчального закладу про виконання заявником
        викладацької діяльності;
·       мистецька діяльність – підтвердження органу державного управління або мистецького
        агентства;
·       спортивна діяльність – підтвердження спортивної організації або відповідного органу державного
         управління;
·       стажування під час навчання – підтвердження про стажування заявника;
·       діяльність, що випливає з програм Уряду Словацької Республіки чи програм 
        Європейського економічного простору
– підтвердження органу державного управління,
        в компетенції якого заявник виконує діяльність, що випливає з програм уряду Словацької
        Республіки чи програм Європейського економічного простору;
·       виконання зобов’язань СР, що випливають з міжнародних угод – заявник подає міжнародну
        угоду, договір про перебування в науково-дослідній установі.

3.  Підтвердження про наявність фінансів для забезпечення перебування:
·       Підтвердження про наявність коштів для забезпечення перебування у сумі 2 225 Євро на 1 особу  на 1 рік.

4.   2 фотокартки – нещодавно зроблені, розміром 3 x 3,5 см;

5.   Фотокопія закордонного паспорта заявника (сторінка з фотографією).

8.   Біографія

9.   Копії всіх документів, що подаються.

Строк дії усіх документів, що подаються на розгляд (крім метричних та паспорта) не може перевищувати
90 днів з дня їх видачі.д) Оформлення дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
      з метою возз’єднання сім’ї

В Україні заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки з метою возз’єднання сім’ї заявник особисто має подавати у Консульський відділ Посольства Словацької Республіки в Україні (м.Київ), або в Генеральне консульство Словацької Республіки в м.Ужгороді.

Заяву може подавати іноземець:

а)   який є шлюбним партнером іноземця з дозволом на тимчасове або постійне проживання на території
      Словацької Республіки;
б)   який є неодруженою дитиною віком до 18 років іноземців, які мають дозвіл на тимчасове перебування
      на території Словацької Республіки;
в)   який є матеріально незабезпеченою дитиною віком від 18 років іноземця з дозволом на тимчасове
      перебування на території Словацької Республіки;
г)   який є самотнім родичем прямого родинного зв’язку іноземця з дозволом на тимчасове перебування
      на території Словацької Республіки;
д)   який є залежною особою, відповідно до міжнародного договору.

Список необхідних документів для подання заяви :

1. Анкета-заява заповнена латинськими літерами та власноруч підписана (ім’я та прізвище мають
 бути передані у точній відповідності із записом латинськими літерами у закордонному паспорті заявника)

2.  Документ, яким підтверджується мета перебування: 
·       Свідоцтво про одруження; Свідоцтво про народження дитини; документ про опіку чи піклування;
        нотаріально засвідчена згода одного з батьків, який має право бачитися з цією дитиною; Свідоцтво
        про смерть шлюбного партнера
·       Підтвердження від шлюбного партнера про тимчасове перебування на території СР
·      Запрошення у формі зобов’язання, із згодою на переїзд заявника та зобов’язанням надати йому
       спільне житло, відшкодовувати  всі  витрати, пов’язані з перебуванням цієї особи на території СР,
       включно медичного обслуговування.

3.  Підтвердження про наявність фінансів для забезпечення перебування:
·       Довідка про доходи від заробітку, від приватного майна шлюбного партнера або батьків; 
         виписка з банківського рахунку, вклад на ощадній книжці тощо, які мають становити:
         a)   для подружжя -  2 225 Євро на 1 особу  на 1 рік
         б)   для неповнолітніх дітей віком до 16 років – 1 113 Євро на 1 особу  на 1 рік
         в)   для дітей віком від 16 років – 1 113  Євро на 1 особу  на 1 рік

4.  Документ про забезпечення житлом в СР:
·       Документ, який підтверджує право власності на житло (Свідоцтво про право власності на квартиру,
        дім; Виписка із кадастру нерухомості)
·       Договір про отримання житла в користування, підтверджений власником (ЖБК, місцевим управлінням)
·      Договір про оренду квартири, дому або його частини, засвідчений власником житла або 
        опікуном нерухомості (підписи на договорі мають бути нотаріально засвідчені); Свідоцтво про право власності або Виписка із кадастру нерухомості
·       Довідка про забезпечення житлом (студентський гуртожиток, робочий гуртожиток, готель тощо)

5.  Документ про несудимість заявника:
·       Довідку про несудимість в державі походження  (громадянин України подає Довідку про несудимість,
        видану органами МВС України, апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
·       Довідку про несудимість в державі, в якій заявник має дозвіл на тимчасове або постійне проживання
        (заявник-іноземець, який проживає в Україні, подає Довідку про несудимість в державі походження
        та  Довідку про несудимість в Україні, - апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
6.   2 фотокартки – нещодавно зроблені, розміром 3 x 3,5 см;

7.   Фотокопія закордонного паспорта заявника (сторінка з фотографією).

8.   Біографія

9.   Копії всіх документів, що подаються.

Строк дії усіх документів, що подаються на розгляд (крім метричних та паспорта) не може перевищувати 90 днів з дня їх видачі.

Увага! Для заявників, яких було повідомлено про рішення міграційної поліції Словацької Республіки щодо надання дозволу на тимчасове або постійне проживання, для оформлення національної візи Вам необхідно:

1. Заява на оформлення національної візи

2. Дійсний закорднонний паспорт

3. Кольорова актуальна фотографія 3х3,5 см

4. Рішення міграційної поліції (якщо такого немає в Консульському відділі)

5. Страховий поліс на 30 діб

6. Інші документи, необхідні для оформлення візи (забезпечення житлом, транспорт, фінансове забезпечення)

 

 


версія до друку |  на початок сторінки

Copyright © 2005 Посольство Словацької Республіки в Україні.
Всі права захищені. Правова інформація про
матеріалами сайту. Розробка та дизайн

Slovak
diplomansy.com/diplom-spetsialista www.diplomansy.com/diplom-magistra https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha https://diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk diplomansy.com/kupit-diplom-samara https://diplomansy.com/kupit-diplom-volgograd http://www.diplomansy.com/diplom-spetsialista diplomansy.com/kupit-diplom-s-reestrom https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii https://diplomansy.com/attestat-shkoly http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk https://diplomansy.com/kupit-diplom-nizhnij-novgorod http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-samara http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-chelyabinsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com www.eonline-diploma.com/kupit-diplom-s-zaneseniem-v-reestr eonline-diploma.com www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa www.eonline-diploma.com/diplom-magistra
купить диплом нового образца
http://school6.ru/ www.avb-service.ru www.koteiko.ru kolomna-region.ru http://http://investstrakh.ru/ www.altaistudent.ru http://http://tlt-room.ru/ http://bf2017.ru/ http://alex-ermakov.ru/ tempfile.ru http://amu-studio.ru/ http://http://leetoon.ru/ http://http://clinzdrav.ru/ www.originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-9-klass https://originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii https://originaly-dokuments.com/gorod/nizhnij-tagil https://originaly-dokuments.com/gorod/vologda http://www.originaly-dokuments.com/gorod/saratov originaly-dokuments.com/spetsialnosti/yurist http://www.originaly-dokuments.com/spetsialnosti/povar www.originaly-dokuments.com/gorod/krasnodar http://www.originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-11-klass www.originaly-dokuments.com/gorod/ekaterinburg https://originaly-dokuments.com/attestaty originaly-dokuments.com/spetsialnosti/bukhgalter http://www.originaly-dokuments.com/gorod/omsk originaly-dokuments.com/gorod/novosibirsk originaly-dokuments.com/gorod/sankt-peterburg http://www.originaly-dokuments.com/gorod/chelyabinsk www.originaly-dokuments.com/gorod/orjol originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-bakalavra www.originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-magistra originaly-dokuments.com/spetsialnosti/menedzher https://originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii/diplom-kolledzha www.originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii
купить диплом бакалавра
http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-toljatti.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/parikmaher.html lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html http://lands-diploms.com/goroda/izhevsk.html http://lands-diploms.com/goroda/tolyatti.html http://aurus-diploms.com/geography/zarechnyj.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-saratove.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stomatologa.html www.lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-mehanika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/michurinsk.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-volzhskij.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-santekhnika.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://http://lands-diploms.com/goroda/volzhskij.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-energetika.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-slesarya-remontnika.html lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kamensk-shahtinskij.html http://aurus-diploms.com/diplom-vuza.html http://aurus-diploms.com/geography/diplom-v-moskve.html http://http://aurus-diploms.com/geography/mineralnye-vody.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-novosibirske.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-menedzhera.html http://aurus-diploms.com/geography/tuapse.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-sankt-peterburge.html http://http://lands-diploms.com/goroda/penza.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/ulan-ude.html lands-diploms.com aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-zheleznodorozhnika.html http://lands-diploms.com/specialnosti/stomatolog.html www.lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/attestat-11-klassov.html lands-diploms.com aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/specialnosti/ekonomist.html http://http://lands-diploms.com/goroda/naberezhnye-chelny.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-rostov-na-donu.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/kazan.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/ulyanovsk.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kurgan.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/blagoveshhensk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-krasnojarske.html www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/arhangelsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-programmista.html http://http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html http://https://archive-diploms.com http://https://archive-diplom.com купить диплом занесенный реестр http://https://archive-diploma.com купить диплом с реестром цена archive-diplom24.com https://archive-diploms24.com купить диплом занесенный реестр http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-ptu www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/info/kupit-diplom-s-zaneseniem-v-reestr http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-belaya-tserkov http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-cherkassy www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kirovograd www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-o-vysshem-obrazovanii diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/medsestra http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-razvode www.diploms-ukraine.com https://6landik-diploms.ru 7arusak-diploms.ru 8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru http://https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru http://https://5gruppa365-diploms.ru 6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом днепродзержинск купить диплом никополь купить диплом тернополь купить аттестат школы
купить диплом нового образца
aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-massazhista.html http://lands-diploms.com/goroda/izhevsk.html www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-krasnodare.html www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stomatologa.html www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/tver.html http://lands-diploms.com/goroda/cherepovec.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-santekhnika.html lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/volzhskij.html http://http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html http://lands-diploms.com/specialnosti/povar.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/svarshhik.html http://http://lands-diploms.com/attestat-vechernej-shkoly.html lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-tovaroveda.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/vladivostok.html http://http://aurus-diploms.com/geography/novoaltajsk.html aurus-diploms.com lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kurgane.html http://http://lands-diploms.com/goroda/ulan-ude.html www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/diplom-v-novokuznetske.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-zheleznodorozhnika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/chernogorsk.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-biologa.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-ekonomista.html http://lands-diploms.com/specialnosti/ekonomist.html lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/pedagog.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-chite.html http://http://aurus-diploms.com/geography/belogorsk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-jaroslavle.html http://lands-diploms.com/goroda/kurgan.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/pervouralsk.html lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-povara.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html aurus-diploms.com www.lands-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html http://https://archive-diploms.com http://https://archive-diplom.com купить диплом с внесением в реестр купить диплом реестром москве купить диплом с занесением в реестр купить диплом реестром москве диплом купить с занесением в реестр москва купить диплом с занесением в реестр www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-alchevsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-belaya-tserkov diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kirovograd http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-nikopol http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-odessa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake diploms-ukraine.com 6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru www.9saksx-diploms24.ru http://https://4russkiy365-diploms.ru 5gruppa365-diploms.ru https://6rudik-diploms365.ru купить диплом специалиста купить диплом керчь купить диплом николаев купить диплом университета купить аттестат
купить диплом колледжа
купить диплом сантехника купить диплом в ижевске купить диплом киев купить диплом в волгограде купить диплом в нижнем тагиле купить диплом о высшем образовании реестр купить диплом черновцы купить диплом стоматолога купить диплом в спб купить диплом с занесением в реестр купить диплом строителя купить диплом ровно купить диплом в саратове купить диплом дизайнера купить аттестат школы купить диплом фельдшера купить диплом в красноярске купить диплом купить свидетельство о браке купить диплом слесаря купить диплом с реестром купить диплом в санкт-петербурге купить диплом гознак купить диплом кировоград купить диплом стоматолога купить диплом в екатеринбурге купить диплом в саратове купить диплом в нижнем новгороде купить диплом инженера механика купить диплом в твери купить диплом тренера купить диплом в тольятти купить диплом чернигов купить диплом в славянске-на-кубани купить диплом в владивостоке купить диплом в белогорске купить диплом юриста купить диплом учителя купить диплом черкасы купить диплом в томске купить диплом в кургане купить диплом техникума купить диплом в иркутске купить диплом экономиста купить диплом бердянск купить диплом парикмахера купить диплом преподавателя купить диплом массажиста купить диплом в новоалтайске купить диплом повара купить диплом бурильщика купить диплом механика купить диплом железнодорожника купить диплом менеджера купить диплом маляра купить диплом врача купить диплом высшем образовании занесением реестр купить диплом геодезиста купить диплом в нижним тагиле купить диплом в калуге купить диплом парикмахера купить диплом в минеральных водах купить диплом в барнауле купить диплом в махачкале купить диплом с внесением в реестр купить диплом инженера купить диплом медбрата диплом купить с занесением в реестр москва купить диплом занесенный реестр купить диплом керчь купить диплом николаев купить диплом в первоуральске купить диплом штукатура купить диплом автомеханика купить диплом в ставрополе купить диплом хмельницкий купить диплом ужгород купить диплом в ярославле купить диплом магистра купить диплом сварщика купить диплом товароведа купить диплом в рязани купить диплом воспитателя купить диплом в чите купить диплом в туле купить диплом программиста купить диплом техника купить диплом в ульяновске купить диплом днепропетровск купить диплом в мичуринске купить диплом в новосибирске купить диплом медбрата купить диплом в серове купить диплом средне специального образования купить диплом агронома купить диплом в вольске купить диплом полтава купить диплом в астрахани купить диплом в казани купить диплом в иваново купить диплом в сочи купить диплом реестром москве купить диплом житомир купить диплом во владивостоке купить диплом психолога купить диплом александрия купить аттестат купить диплом в волжском купить диплом в курске www.premialnie-diplomansy.com www.premialnie-diplomansy.com http://https://premialnie-diplomansy.com/инженер-строитель/ originality-diploman.com https://originality-diploman.com/купить-диплом-строителя https://originality-diploman.com/купить-диплом-юриста http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-медсестры https://originality-diploman.com/купить-диплом-врача http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-института-в-рф http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-красноярск www.originality-diploman.com premialnie-diplomansy.com www.originality-diploman.com www.premialnie-diplomansy.com https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-массажиста/ www.premialnie-diplomansy.com premialnie-diplomansy.com www.premialnie-diplomansy.com http://https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-стоматолога/ https://originality-diploman.com/купить-диплом-москва
купить диплом
http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить диплом о среднем образовании
http://http://diplom-belarus.com/ http://http://diplom-belarus.com/ diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/ http://diplom-belarus.com/ http://diplom-belarus.com/другие-документы/свидетельство-о-браке.html http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-диплом-пту.html http://http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/высшее-образование/купить-диплом-ссср.html www.diplom-belarus.com diplom-belarus.com diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com
купить диплом нового образца
http://https://originality-diplomas.com/
купить аттестат за 9 класс
www.rudiplomis24.com
купить аттестат за 9 класс
http://https://lands-diplom.com/
купить аттестат
www.gosznac-diplom24.com https://diploman-doci.com/
купить диплом бакалавра
https://originality-diplomas.com/
купить диплом о среднем специальном
www.rudiplomista24.com
купить диплом автомеханика
www.diploma-asx.com
купить диплом специалиста
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
купить диплом ссср
http://https://originality-diplomas.com/
купить диплом колледжа
rudiplomista24.com
купить диплом техникума
diploma-asx.com
купить диплом автомеханика
http://https://gosznac-diplom24.com/ aurus-diplom.com
купить диплом в москве
originality-diplomas.com
купить диплом института
rudiplomis24.com
купить диплом автомеханика
http://https://diploma-asx.com/
купить диплом врача
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
купить диплом института
http://diplomsagroups.com/diplomy-po-specialnosti/diplom-povara.html http://https://originality-diploman24.com/купить-диплом-екатеринбург https://originality-diplomas.com/ Купить диплом новосибирск https://originality-diploma24.com/диплом-бакалавра Купить свидетельство о разводе gosznac-diploms.com diplomsagroups.com http://https://tyumen.arena-diplomi24.com/ http://https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ diplomsagroups.com novosibirsk.arena-diplomi24.com www.nizhnij-novgorod.arena-diplomi24.com купить диплом с реестром www.originality-diplomiki.com originality-diplomiki.com www.premialnie-diplom24.com http://https://premialnie-diploms24.com/свидетельство-о-рождении/ https://premialnie-diplomx24.com/купить-диплом-пермь/ http://https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом медсестры купить диплом в перми купить диплом фармацевта купить диплом в екатеринбурге Купить диплом в Красноярске Купить диплом медсестры radiploms.com radiplom.com www.radiplomy.com https://radiplomas.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii www.frees-diplom.com Купить диплом Спб Купить аттестат за 11 классов Купить диплом новосибирск Купить диплом строителя Купить диплом повара best crypto casinos usa www.russiany-diplomix.com russiany-diplomx.com http://https://russiany-diplomana.com/attestat-9-klassov https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-instituta https://russiany-diplomas.com/kupit-diplom-krasnoyarsk Купить диплом Челябинск Купить диплом отзывы купить диплом в москве купить диплом о среднем образовании Купить диплом кандидата наук Купить диплом Гознак http://https://diploman-doci.com/meditsinskij-sertifikat-spetsialista lands-diplomy.com купить аттестат купить диплом фармацевта ru-diplomirovans.com https://ru-diplomirovana.com/диплом-кандидата-наук https://ru-diplomirovany.com/купить-диплом-москва http://https://ru-diplomirovanay.com/купить-диплом-краснодар http://https://ru-diplomirovannie.com/аттестат-11-классов https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить аттестат за 11 классов Купить диплом колледжа Купить диплом техникума Купить диплом строителя Купить свидетельство о разводе Купить диплом в Нижнем Новгороде gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com www.gosznac-diploms.com Купить диплом магистра Купить свидетельство о разводе Купить диплом Ростов http://http://24-diplom.ru купить диплом менеджера Купить диплом в Краснодаре Купить диплом в Краснодаре Купить свидетельство о рождении Купить диплом о среднем образовании Купить диплом о среднем образовании Купить диплом в Ростове Купить диплом в Ростове Купить свидетельство о разводе http://https://goznakov-diplom.com/kupit-attestat-za-11-klass www.goznakov-diploms.com www.goznakov-diplomy.com goznakov-diploma.com https://goznakov-diploman.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge http://https://goznakov-diplomans.com/kupit-diplom-magistra goznakov-diplomx.com www.diploman-doci.com