Посольство Словакии на Украине :: Тимчасове проживання
   Тимчасове проживання

меню
Новини
Словаччина
Посольство
Консульський відділ
Словаччина-Україна
Документи
Посилання
Мапа сайту
Контакти

ПОШУК

!!! Інформація щодо змін Закону про перебування іноземців №404/2011, чинний від 01.01.2012 (закон №48/2002 втратив чинність) - для інформації перейдіть за ссилкою

Дозвіл на тимчасове проживання видають компетентні органи поліції Словацької Республіки (відділи іноземної поліції).

Клопотання про отримання дозволу на тимчасове проживання в Словаччині іноземці подають в консульських установах Словацької Республіки за кордоном. Клопотання про отримання дозволу на тимчасове проживання іноземці можуть подавати безпосередньо в компетентний орган поліції Словацької Республіки, якщо йдеться про іноземця, якому не потрібна віза; або якщо йдеться про тимчасове проживання з метою виконання діяльності за спеціальними програмами Уряду Словацької Республіки; або якщо йдеться про тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї, чи проживання шлюбного партнера з правом притулку.

Дозвіл на тимчасове проживання в Словацькій Республіці не потрібен іноземцю, який має статус закордонного словака. В такому разі дозвіл на тимчасове проживання видається на строк, необхідний для досягнення його мети, проте не більше, ніж на два роки. У разі, якщо іноземець має намір займатися іншою діяльністю, ніж та, за якою був виданий дозвіл, - він має подати нове клопотання.

Громадяни України можуть подавати клопотання про отримання дозволу на тимчасове проживання у Словаччині в Консульський відділ Посольства Словацької Республіки в Україні (м.Київ) та в Генеральне консульство Словацької Республіки в Ужгороді за попереднім записом.

До уваги заявників Консульського відділу на оформлення дозволу на тимчасове та постійне місце проживання в Словаччині!
З початку 2011 року всі документи, що подаються із заявою та тимчасове або постійне місце проживання в Словацькій Республіці повинні бути перекладені на словацьку мову словацьким судовим перекладачем. З переліком таких перекладачів можливо ознайомитися на сторінці:

УВАГА! Наголошуємо, що всі офіційні документи, що подаються з метою отримання дозволу на тимчасове або постійне місце проживання, повинні бути апостильовані (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, рішення суду, випис про запис батька зі слів матері).

Увага! Для заявників, яких було повідомлено про рішення міграційної поліції Словацької Республіки щодо надання дозволу на тимчасове або постійне проживання, для оформлення національної візи Вам необхідно:

1. Заява на оформлення національної візи

2. Дійсний закорднонний паспорт

3. Кольорова актуальна фотографія 3х3,5 см

4. Рішення міграційної поліції (якщо такого немає в Консульському відділі)

5. Страховий поліс на 30 діб

6. Інші документи, необхідні для оформлення візи (забезпечення житлом, транспорт, фінансове забезпечення)

 

Дозвіл на тимчасове проживання у Словаччині видається іноземцю з метою:

а)  підприємницької діяльності (консульський сбір - 232 Євро);

б)  працевлаштування (консульський сбір - 165,50 Євро);

в)  навчання (консульський сбір - 99,50 Євро);

г)  діяльності за спеціальними програмами (консульський сбір - 99,50 Євро);

д)  возз’єднання сім’ї (консульський сбір - 132,50 Євро).

  (11-057)


а) Оформлення дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
     з метою підприємницької діяльності

В Україні заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки з метою підприємницької діяльності заявник особисто має подавати у Консульський відділ Посольства Словацької Республіки в Україні (м.Київ), або в Генеральне консульство Словацької Республіки в м.Ужгороді.

Список необхідних документів для подання заяви:Підприємницька діяльність:

1. Дійсний закордонний паспорт

2. Офіційна заява на оформлення дозволу (надається у консульстві)

3. 2 фотографії (3 х 3,5 см)

4. Документи, видані не раніше за 90 днів, що підтверджують мету проживання, про наявність якої заявник проголосить, надавши бізнес-план або документ, що підтверджує дозвіл на підприємницьку діяльність:

а) якщо заявник буде займатися підприємницькою діяльністю на території Словацької Республіки як фізична особа:

- рішення департаменту підприємництва (živnostenský úrad) про зупинку розгляду справи лише з приводу відсутності дозволу на тимчасове проживання;

або

- інший документ, що підтверджує підприємницьку діяльність (напр., ліцензія на здійснення приватної лікарської або адвокатської практики).

б)         якщо заявник буде здійснювати підприємницьму діяльність від ім’я компанії або товариства, не перебуваючи у трудових відносинах:

- суспільна угода про заснування компані, підписана всіма засновниками, причому підписа мають бути офіційно засвідчені;

або

-  угодою про заснування компанії у формі нотаріального протоколу; невід’ємною частиною є проект статуту компанії;

та

-  випис з торгового реєстру та нотаріальним записом про зміни в товаристві;

або

 -  рішення департаменту підприємництва (živnostenský úrad) про зупинку розгляду справи лише з приводу відсутності дозволу на тимчасове проживання.

5.   Документи, видані не раніше за 90 днів, що підтверджують відсутність  судимості:

-  випис про відсутність судимості з країни громадянства;

-  випис про відсутність судимості з країн, в яких заявник протягом останніх 3 років перебував більше за 90 днів в одному півріччі;

Документ про відсутність судимості не надається іноземцем, який подає заяву на зміну мети проживання.

6. Документи, видані не раніше за 90 днів, що підтверджують забезпечення житлом під час тимчасового проживання. З такий документ вважається:

-  свідоцтво про право власності або випис з реєстру нерухомості;

-  засвідчена угода про винаймання житла з власником або користувачем нерухомості (достатньо з одним з власників або користувачів) та випис з реєстру нерухомості або інший документ, що підтверджує право розпорядження нерухомістю (напр. документ про надання квартири);

-  підтвердження про забезпечення житлом під час тимчасового проживання у готелі або гуртожитку;

-  засвідчена заява фізичної або юридичної особи про надання житла іноземцю під час його проживання на території Словацької Республіки та випис з реєстру нерухомості або документ, що підтверджує право користування нерухомістю.

Документ про забезпечення житлом має підтверджувати, що іноземець має забезпечене житло на строк найменш 6 місяців тимчасового проживання; якщо іноземець оформлює дозвіл на проживання на менше шестимісячного строку – має надати підтвердження про забезпечення житлом на весь строк дозволу на проживання.

7. Документи, видані не раніше за 90 днів, що підтверджують фінансове забезпечення проживання, заявник надає у вигляді випису з особистого рахунку в банку (також іноземного банку) на ім’я заявника, у сумі 12 прожиткових мінімумів (12 х 189,83 = 2 277, 96 Євро).

8. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності іноземець надає у вигляді випису з підприємницького рахунку, що був відкритий з метою ведення підприємницької діяльності у сумі:

 а)  20 прожиткових мінімумів (20 х 189,83 Євро = 3 796,6 Євро) – для іноземця, що буде здійснювати підприємницьку діяльність як фізична особа (підприємець);

 б)  100 прожиткових мінімумів (100 х 189,83 = 18 983 Євро) – для іноземця, що буде здійснювати підприємницьму діяльність від ім’я компанії або товариства, не перебуваючи у трудових відносинах.б) Оформлення дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
     з метою працевлаштування

В Україні заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки з метою працевлаштування заявник особисто має подавати у Консульський відділ Посольства Словацької Республіки в Україні (м.Київ), або в Генеральне консульство Словацької Республіки в м.Ужгороді.

Список необхідних документів для подання заяви :

1.  Анкета-заява заповнена латинськими літерами та власноруч підписана (ім’я та прізвище мають 
бути передані у точній відповідності із записом латинськими літерами у закордонному паспорті заявника)

2.  Документ, яким підтверджується мета перебування: 
·       дозвіл на працевлаштування, виданий компетентним органом Словацької Республіки
         (Úrad práce SR) – строк дії дозволу не може перевищувати 3 місяці з дня його видачі;
·       трудовий договір;
·       підтвердження від працедавця про те, що іноземець має виконувати роботу, для якої не потрібен
        дозвіл на працевлаштування; або міжнародний договір, у разі, коли заявник оформлює дозвіл на
        тимчасове проживання на підставі згаданого договору.

3.  
Підтвердження про наявність фінансів для забезпечення перебування:
·       Довідка про доходи від заробітку, від приватного майна шлюбного партнера або батьків; 
        виписка з банківського рахунку, вклад на ощадній книжці заявника, - мінімальна сума  має становити 
        2 225 Євро на 1 особу  на 1 рік.

4.  Документ про забезпечення житлом в СР:
·       Документ, який підтверджує право власності на житло (Свідоцтво про право власності на квартиру,
        дім; Виписка із кадастру нерухомості)
·       Договір про отримання житла в користування, підтверджений власником (ЖБК, місцевим управлінням)
·       Договір про оренду квартири, дому або його частини, засвідчений власником житла або опікуном
        нерухомості (підписи на договорі мають бути нотаріально засвідчені); Свідоцтво про право власності або Виписка із кадастру нерухомості
·       Довідка про забезпечення житлом (студентський гуртожиток, робочий гуртожиток, готель тощо)

5.  Документ про несудимість заявника:
·       Довідку про несудимість в державі походження  (громадянин України подає Довідку про несудимість,
        видану органами МВС України, апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
·       Довідку про несудимість в державі, в якій заявник має дозвіл на тимчасове або постійне проживання
        (заявник-іноземець, який проживає в Україні, подає Довідку про несудимість в державі походження
        та Довідку про несудимість в Україні, - апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
6.   2 фотокартки – нещодавно зроблені, розміром 3 x 3,5 см;

7.   Фотокопія закордонного паспорта заявника (сторінка з фотографією).

8.   Біографія

9.   Копії всіх документів, що подаються.

Строк дії усіх документів, що подаються на розгляд (крім метричних та паспорта) не може перевищувати
90 днів з дня їх видачі.в) Оформлення дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
     з метою навчання

В Україні заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
з метою навчання заявник особисто має подавати у Консульський відділ Посольства Словацької
Республіки в Україні (м.Київ), або в Генеральне консульство Словацької Республіки в м.Ужгороді.

Список необхідних документів для подання заяви :

1.  Анкета-заява заповнена латинськими літерами та власноруч підписана (ім’я та прізвище мають бути передані у точній відповідності із записом латинськими літерами у закордонному паспорті заявника)

2.  Документ, яким підтверджується мета перебування: 
·       підтвердження відповідного органу державного управління або навчального закладу про прийняття
        заявника на навчання 

3.  Підтвердження про наявність фінансів для забезпечення перебування:
·       Підтвердження про наявність коштів для забезпечення перебування у сумі 2 225 Євро
        на 1 особу  на 1 рік.

4.  Документ про забезпечення житлом в СР:
·       Документ, який підтверджує право власності на житло (Свідоцтво про право власності на квартиру,
        дім; Виписка із кадастру нерухомості)
·       Договір про отримання житла в користування, підтверджений власником (ЖБК, місцевим управлінням)
·       Договір про оренду квартири, дому або його частини, засвідчений власником житла або опікуном
        нерухомості; Свідоцтво про право власності або Виписка із кадастру нерухомості
·       Довідка про забезпечення житлом (студентський гуртожиток, робочий гуртожиток, готель тощо)

5.  Документ про несудимість заявника:

·       Довідку про несудимість в державі походження  (громадянин України подає Довідку про несудимість,
         видану органами МВС України, апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
·       Довідку про несудимість в державі, в якій заявник має дозвіл на тимчасове або постійне проживання
        (заявник-іноземець, який проживає в Україні, подає Довідку про несудимість в державі походження 
        та  Довідку про несудимість в Україні, - апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
6.   2 фотокартки – нещодавно зроблені, розміром 3 x 3,5 см;

7.   Фотокопія закордонного паспорта заявника (сторінка з фотографією).

8.   Біографія

9.   Копії всіх документів, що подаються.

Строк дії усіх документів, що подаються на розгляд (крім метричних та паспорта) не може перевищувати
 90 днів з дня їх видачі.г) Оформлення дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
     з метою виконання окремих видів діяльності

В Україні заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки з метою виконання викладацької, мистецької, спортивної діяльності, стажування під час навчання; діяльності, що випливає з програм Уряду Словацької Республіки чи програм Європейського економічного простору; виконання зобов’язань СР, що випливають з міжнародних угод, заявник особисто має подавати у Консульський відділ Посольства Словацької Республіки в Україні (м.Київ), або в Генеральне консульство Словацької Республіки в м.Ужгороді. Такий дозвіл може бути виданий органами поліції СР за умови, що заявник не є підприємцем, не знаходиться в трудових правовідносинах і займається дослідженням чи розвитком.

Список необхідних документів для подання заяви :
1.  Анкета-заява заповнена латинськими літерами та власноруч підписана (ім’я та прізвище мають
 бути передані у точній відповідності із записом латинськими літерами у закордонному паспорті заявника)

2.  Документ, яким підтверджується мета перебування: 
·       викладацька діяльність – підтвердження навчального закладу про виконання заявником
        викладацької діяльності;
·       мистецька діяльність – підтвердження органу державного управління або мистецького
        агентства;
·       спортивна діяльність – підтвердження спортивної організації або відповідного органу державного
         управління;
·       стажування під час навчання – підтвердження про стажування заявника;
·       діяльність, що випливає з програм Уряду Словацької Республіки чи програм 
        Європейського економічного простору
– підтвердження органу державного управління,
        в компетенції якого заявник виконує діяльність, що випливає з програм уряду Словацької
        Республіки чи програм Європейського економічного простору;
·       виконання зобов’язань СР, що випливають з міжнародних угод – заявник подає міжнародну
        угоду, договір про перебування в науково-дослідній установі.

3.  Підтвердження про наявність фінансів для забезпечення перебування:
·       Підтвердження про наявність коштів для забезпечення перебування у сумі 2 225 Євро на 1 особу  на 1 рік.

4.   2 фотокартки – нещодавно зроблені, розміром 3 x 3,5 см;

5.   Фотокопія закордонного паспорта заявника (сторінка з фотографією).

8.   Біографія

9.   Копії всіх документів, що подаються.

Строк дії усіх документів, що подаються на розгляд (крім метричних та паспорта) не може перевищувати
90 днів з дня їх видачі.д) Оформлення дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки
      з метою возз’єднання сім’ї

В Україні заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування на території Словацької Республіки з метою возз’єднання сім’ї заявник особисто має подавати у Консульський відділ Посольства Словацької Республіки в Україні (м.Київ), або в Генеральне консульство Словацької Республіки в м.Ужгороді.

Заяву може подавати іноземець:

а)   який є шлюбним партнером іноземця з дозволом на тимчасове або постійне проживання на території
      Словацької Республіки;
б)   який є неодруженою дитиною віком до 18 років іноземців, які мають дозвіл на тимчасове перебування
      на території Словацької Республіки;
в)   який є матеріально незабезпеченою дитиною віком від 18 років іноземця з дозволом на тимчасове
      перебування на території Словацької Республіки;
г)   який є самотнім родичем прямого родинного зв’язку іноземця з дозволом на тимчасове перебування
      на території Словацької Республіки;
д)   який є залежною особою, відповідно до міжнародного договору.

Список необхідних документів для подання заяви :

1. Анкета-заява заповнена латинськими літерами та власноруч підписана (ім’я та прізвище мають
 бути передані у точній відповідності із записом латинськими літерами у закордонному паспорті заявника)

2.  Документ, яким підтверджується мета перебування: 
·       Свідоцтво про одруження; Свідоцтво про народження дитини; документ про опіку чи піклування;
        нотаріально засвідчена згода одного з батьків, який має право бачитися з цією дитиною; Свідоцтво
        про смерть шлюбного партнера
·       Підтвердження від шлюбного партнера про тимчасове перебування на території СР
·      Запрошення у формі зобов’язання, із згодою на переїзд заявника та зобов’язанням надати йому
       спільне житло, відшкодовувати  всі  витрати, пов’язані з перебуванням цієї особи на території СР,
       включно медичного обслуговування.

3.  Підтвердження про наявність фінансів для забезпечення перебування:
·       Довідка про доходи від заробітку, від приватного майна шлюбного партнера або батьків; 
         виписка з банківського рахунку, вклад на ощадній книжці тощо, які мають становити:
         a)   для подружжя -  2 225 Євро на 1 особу  на 1 рік
         б)   для неповнолітніх дітей віком до 16 років – 1 113 Євро на 1 особу  на 1 рік
         в)   для дітей віком від 16 років – 1 113  Євро на 1 особу  на 1 рік

4.  Документ про забезпечення житлом в СР:
·       Документ, який підтверджує право власності на житло (Свідоцтво про право власності на квартиру,
        дім; Виписка із кадастру нерухомості)
·       Договір про отримання житла в користування, підтверджений власником (ЖБК, місцевим управлінням)
·      Договір про оренду квартири, дому або його частини, засвідчений власником житла або 
        опікуном нерухомості (підписи на договорі мають бути нотаріально засвідчені); Свідоцтво про право власності або Виписка із кадастру нерухомості
·       Довідка про забезпечення житлом (студентський гуртожиток, робочий гуртожиток, готель тощо)

5.  Документ про несудимість заявника:
·       Довідку про несудимість в державі походження  (громадянин України подає Довідку про несудимість,
        видану органами МВС України, апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
·       Довідку про несудимість в державі, в якій заявник має дозвіл на тимчасове або постійне проживання
        (заявник-іноземець, який проживає в Україні, подає Довідку про несудимість в державі походження
        та  Довідку про несудимість в Україні, - апостилізовану та перекладену на словацьку мову словацьким судовим перекладачем)
6.   2 фотокартки – нещодавно зроблені, розміром 3 x 3,5 см;

7.   Фотокопія закордонного паспорта заявника (сторінка з фотографією).

8.   Біографія

9.   Копії всіх документів, що подаються.

Строк дії усіх документів, що подаються на розгляд (крім метричних та паспорта) не може перевищувати 90 днів з дня їх видачі.

Увага! Для заявників, яких було повідомлено про рішення міграційної поліції Словацької Республіки щодо надання дозволу на тимчасове або постійне проживання, для оформлення національної візи Вам необхідно:

1. Заява на оформлення національної візи

2. Дійсний закорднонний паспорт

3. Кольорова актуальна фотографія 3х3,5 см

4. Рішення міграційної поліції (якщо такого немає в Консульському відділі)

5. Страховий поліс на 30 діб

6. Інші документи, необхідні для оформлення візи (забезпечення житлом, транспорт, фінансове забезпечення)

 

 


версія до друку |  на початок сторінки

Copyright © 2005 Посольство Словацької Республіки в Україні.
Всі права захищені. Правова інформація про
матеріалами сайту. Розробка та дизайн

Slovak