Copyright © 2005 Посольство Словацької Республіки в Україні. Всі права захищені.
м.Київ, вул. Ярославів Вал, 34
Робочі години: понеділок – п'ятниця 9.00 – 17.00, крім святкових днів Словацької Республіки
Тел: (044) 272 03 10 Факс: (044) 272 32 71

Link: http://slovakia.kiev.ua/site/sk/slovakia/1/1/index.html

Oficiálny názov:
Slovenská republika

Dátum vzniku republiky:
1.1.1993

Štátne zriadenie:
republika

Politický systém:
parlamentná demokracia

Ústavný systém: ústavná a zákonodarná moc (Národná rada SR), výkonná moc (prezident SR a vláda SR), súdna moc (ústavný súd a súdy)

Územnosprávne členenie:
8 krajov, 79 okresov, 138 miest, 2883 obcí

Krajské mestá:
Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice

Štátny jazyk:
slovenský

Hlavné mesto:
Bratislava (428 672 obyvateľov)

Susedia:
Česká republika, Poľská republika, Ukrajina, Maďarská republika, Rakúsko

Rozloha:
49 034 km2

Počet obyvateľov:
5 379 455 (z toho 51,4 % žien)

Hustota obyvateľstva:
109/km2

Veľké mestá:
Košice (240 915), Prešov (92 687), Nitra (87 357), Žilina (86 685) Banská Bystrica (84 919), Trnava (70 191), Martin (60 772), Trenčín (58 872), Poprad (55 037), Prievidza (54 405), Zvolen (44 328).

Národnostné zloženie obyvateľstva:
národnosť slovenská (85,8 %), maďarská (9,7 %), rómska (1,7 %), česká (0,8 %), rusínska, ukrajinská, ruská, nemecká, poľská a iné (2 %)

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
veriaci (84,1 %) z toho: rímskokatolícke (68,9 %), evanjelické a.v. (6,9 %), gréckokatolícke (4,1 %), reformovano kresťanské (2 %), nezistené (2,2 %), bez vyznania (13,7 %)

Hlavné politické strany zastúpené v NR SR:
Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ), Kresťansko demokratické hnutie (KDH), Smer, Strana maďarskej koalície (SMK), Aliancia nového občana (ANO), Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), Komunistická strana Slovenska (KSS)

Prezident republiky:
Ivan Gašparovič

Predseda parlamentu:
Pavol Hrušovský

Predseda vlády:
Mikuláš Dzurinda

Mena:
Slovenská koruna, 1 Sk=100 halierov

Členstvo v medzinárodných organizáciách:
EU, NATO, OSN, OECD, OBSE, INTERPOL atď.

Geografické informácie:
Rozloha: 49 034 km2
Nadmorská výška: 95 m n.m. (rieka Bodrog) - 2 655 m n.m. (Gerlachovský štít)http://slovakia.kiev.ua

http://slovakia.kiev.ua/site/sk/slovakia/1/1/index.html