Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine :: Všeobecná informácia
   Všeobecná informácia

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine informuje, že na základe uknesenia kabinetu ministrov Ukrajiny č. 917 zo dňa 11.07.2007. došlo k zmene podmienok vstupu a pobytu cudzincov na území Ukrajiny, ktoré sa týkajú aj občanov Slovenskej republiky. V zmysle uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny môžu občania štátov s bezvízovým režimom vstúpiť a zdržovať sa na území Ukrajiny po 90 dní len v rámci 180 dní len jeden krát. Predchádzajúca právna úprava dovoľovala uplatňovať 90 dňový bezvízový režim pri každom ďalšom vstupe na územie Ukrajiny, čo v praxi mnohí občania EÚ aj využívali. Nová právna úprava takýto postup pri vstupe a pobyte na území Ukrajiny neumožňuje.

V súvislosti s používaním motorových vozidiel na území Ukrajiny informujeme, že naďalej zostáva v platnosti, že dopravné prostriedky dočasne dovezené občanmi iných krajín na colné územie Ukrajiny pre vlastné užívanie v termíne dlhšom ako 2 mesiace podliehajú registrácii v Štátnej automobilovej inšpekcii Ukrajiny.

 


Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené.
Spracovanie a dizajn


Українска мова