Copyright © 2005 Посольство Словацької Республіки в Україні. Всі права захищені.
м.Київ, вул. Ярославів Вал, 34
Робочі години: понеділок – п'ятниця 9.00 – 17.00, крім святкових днів Словацької Республіки
Тел: (044) 272 03 10 Факс: (044) 272 32 71

Link: http://slovakia.kiev.ua/site/sk/news/index.html


27.09.2007
Národný štipendijný program

Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov schválila vláda SR v roku 2005. Najbližšia uzávierka žiadostí o štipendium je 15. novembra na letný semester 2007/2008, následne 30. apríla a 31. októbra 2008 na akademický rok 2008/2009. Žiadosti o štipendium predkladajú uchádzači elektronicky prostredníctvom portálu www.scholarship.sk

18.09.2007
Tlačová informácia

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine informuje, že na základe uknesenia kabinetu ministrov Ukrajiny č. 917 zo dňa 11.07.2007. došlo k zmene podmienok vstupu a pobytu cudzincov na území Ukrajiny, ktoré sa týkajú aj občanov Slovenskej republiky.

19.10.2006
Vyhodnotenie mikrograntového kola k 15. októbru - Slovenský fond na podporu miestnych aktivít

 
Prehľad prijatých a vybraných projektov sa nachádza v časti Slovak aid
13.10.2006
Od 13.10.2006 a 17.10.2006 ZMENY pre vstup na územie Slovenskej republiky pre občanov tretích krajín.

Občania tretích krajín (teda aj občania Ukrajiny) pri vstupe na územie Slovenskej republiky sú oslobodení od vízovej povinnosti pre účely tranzitu, ak pri vstupe predložia okrem platného cestovného dokladu aj nasledovné...

06.07.2006
Členovia novej vlády

Robert Fico - premiér
Dušan Čaplovič - vicepremiér pre znalostnú spoločnosť

30.06.2006
Upozornenie

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve upozorňuje cudzincov na dôsledné dodržiavanie Zákona č.48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov. V zmysle uvedeného zákona súčet dní pobytu na území SR v jednom polroku nesmie presiahnuť 90 dní. Ďalej, cudzinec môže vstúpiť a zdržiavať sa na území Slovenskej republiky určený počet dní uvedený vo víze v rámci dátumovo ohraničenej doby platnosti víza.
30.06.2006
Vyhodnotenie mikrograntového kola - Slovenský fond na podporu miestnych aktivít

Prehľad prijatých a vybraných projektov a ďalšie dokumenty týkajúce sa realizácie projektov sa nachádza v časti Slovak aid
20.06.2006
Národný štipendijný program Slovenskej republiky

Ide o oficiálny vládny program rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku, so zameraním na štyri základné oblasti: 1. inovácie, veda a výskum, 2. investície do ľudí a vzdelávania, 3. podnikateľské prostredie a 4. informačná spoločnosť.
04.04.2006
Vyhlásenie mikrograntového kola

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve vyhlasuje ku dňu 3. apríl mikrograntové kolo v rámci projektu Slovenský fond na podporu miestnych aktivít. Maximálna podpora projektu je 5 000 USD, maximálne 80% z celkových nákladov. Po vyplnení formulára žiadosti získate ďalšie informácie na .
28.03.2006
Výzva na podávanie projektov NATO

Oddelenie bilaterálnej spolupráce a medzinárodných organizácií Ministerstva školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Stálou delegáciou Slovenskej republiky pri organizácii Severoatlantickej Zmluvy v Bruseli vyhlasuje výzvu na vedeckú spoluprácu s Ukrajinou, v rámci podmienok predkladania vedeckých projektov na financovanie zo zdrojov NATO.

Záujemcovia o grant môžu svoje žiadosti (krátke návrhy projektov, formulár je na internete) predkladať po celý rok. Pre tento rok boli stanovené tri uzávierkové termíny: 1. marec 2006, 1. júl 2006 a 1. november 2006.http://slovakia.kiev.ua

http://slovakia.kiev.ua/site/sk/news/index.html