Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine :: Výpis z registra trestov
   Výpis z registra trestov

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Žiadosť výpisu registra trestov

Na vybavenie žiadosti výpisu z registra trestov treba predložiť nasledovné doklady:

1. vyplnené tlačivo žiadosti (tlačivá sú k dispozícii na konzulárnom oddelení)
2. platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, cestovný pas
3. rodný list
4. poplatok 4,5 Euro

Vybavenie žiadosti trvá 4 až 6 týždňov.


Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené.
Spracovanie a dizajn


Українска мова